Cukor a bič – 4.časť

Ale poslušnosť nie je Láska.
Poslušnosť nemá s Láskou vôbec nič spoločné.
Poslušnosť je ďalším nástrojom strachu a v tomto prípade sa skryla, preobliekla, či zamenila s rešpektom.
Ak má človek REŠPEKT k tomu druhému, dokáže s Láskou rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti s tým, že jej zároveň ponechá ZODPOVEDNOSŤ za jej slobodné rozhodnutie.
Rovnako sa poslušnosť skrýva zámerne aj za ÚCTU k rodičom ako takým.
Každá ÚCTA je tvorená Láskou, ktorá vyviera zo srdca, ale poslušnosť je tvorená strachom, ktorý tú ľudskú bytosť zovrel.
A je najvyšší čas, aby ste to ako jednotlivci aj spoločnosť začali rozlišovať.
Rešpekt a Úcta sa nikdy nedajú vynútiť. Prirodzene prúdia zo srdca ľudskej bytosti k tej druhej ľudskej bytosti, ak je v tom ich srdci Láska, ale ak  srdce tej ľudskej bytosti zovrie strach, Úcta a Rešpekt za zmenia na poslušnosť.
Je medzi mini obrovský energetický rozdiel, pretože Úcta a Rešpekt, ktorý je tvorený z Lásky dáva tej ľudskej bytosti pocit radosti, šťastia a naplnenia.
Každá poslušnosť, ktorá je tvorená zo strachu prináša pocit krivdy, obete, nenaplnenia, hnevu, flustrácie, nešťastia, súdenia a v konečnom dôsledku až zášte, zatvrdnutosti, nespravodlivosti a pomstychtivosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Pridaj komentár