Cukor a bič – 5.časť

SLOBODA je nedeliteľnou súčasťou vašej duše a ako ľudská bytosť ste  naplnený šťastím vtedy, ak ste v súlade so svojou dušou a práve preto je pre vás SLOBODA nedeliteľnou súčasťou aj vášho života, vás ako ľudskej bytosti.
A to je uzatvorený kruh.
Toto je dôvod toho, prečo strach na vás útočí a stále vytvára nové a nové  manipulácie k tomu, aby vám zobral vašu slobodu.
A vedzte, že SLOBODA zostane vašou súčasťou  a ponecháte si ju ako jednotlivci, aj ako spoločnosť len vtedy, keď zostane vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ, pretože ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou súčasťou SLOBODY a rovnako platí, že SLOBODA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI.
A toto je uzatvorený kruh.
Preto platí, že  ak stratíte  jedno, zákonite stratíte aj to druhé.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Pridaj komentár