Zákon Poznania – 2. časť

Ak sa ODPUSTENIE stane vašou súčasťou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou, môžete prežívať
emóciu, pre ktorú ste sa rozhodli, ale zároveň cez Odpustenie sa budete vracať k svojej podstate a budete si
uvedomovať, že podstatou vás, aj podstatou všetkých ľudských bytostí je BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA, VŠEOBJÍMAJÚCA LÁSKA.
V súčasnosti vo všeobecnosti chápete Lásku, ale podmienenú, teda „niečo za niečo“.
Je to tak preto, lebo Odpustenie prestalo byť vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou.
Toto ODPUSTENIE je však súčasťou vašich duší, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou každej duše a preto na úrovni duše, ak sa vrátite domov, dokážete Odpúšťať bez podmienok.
Na úrovni duší dokážete odpúšťať svoje skutky a skutky druhých ľudských bytostí bez akýchkoľvek podmienok.
Je to tak preto, lebo na úrovní duší je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Viera a Dôvera vo vás samotných, teda vo svoju DUŠU a vo MŇA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

LAW OF KNOWLEDGE – Part.2
More in English in PDF

 

LETO

Pridaj komentár