Zákon Poznania – 2. časť

Ak sa ODPUSTENIE stane vašou súčasťou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou, môžete prežívať
emóciu, pre ktorú ste sa rozhodli, ale zároveň cez Odpustenie sa budete vracať k svojej podstate a budete si
uvedomovať, že podstatou vás, aj podstatou všetkých ľudských bytostí je BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA, VŠEOBJÍMAJÚCA LÁSKA.
V súčasnosti vo všeobecnosti chápete Lásku, ale podmienenú, teda „niečo za niečo“.
Je to tak preto, lebo Odpustenie prestalo byť vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou.
Toto ODPUSTENIE je však súčasťou vašich duší, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou každej duše a preto na úrovni duše, ak sa vrátite domov, dokážete Odpúšťať bez podmienok.
Na úrovni duší dokážete odpúšťať svoje skutky a skutky druhých ľudských bytostí bez akýchkoľvek podmienok.
Je to tak preto, lebo na úrovní duší je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Viera a Dôvera vo vás samotných, teda vo svoju DUŠU a vo MŇA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

LAW OF KNOWLEDGE – Part.2
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm              stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm         najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár