Manipulácie pýchy -3.časť

Čím je vaša vibrácia ako ľudských bytostí vyššia, tým menej vás energeticky môže ovládať pýcha a strach, pretože ste naplnený Láskou, Súcitom a Pokorou.
Vtedy dokážete prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje slobodné rozhodnutia, pretože práve na základe toho, že viete a dokážete vnímať ako vznikajú a tvoria sa energetické prepojenia, dokážete vidieť dôsledky vašich rozhodnutí v širších súvislostiach v hmotnej rovine. Takže viete, ako to konkrétne vaše rozhodnutie ovplyvní váš život v tej hmote v tých širších súvislostiach.
A to je uzatvorený kruh.
Bojom vytvárate veľmi nízke frekvencie, pretože bojom vytvoríte nie len v ľudskej bytosti, ale aj  vo vašej spoločnosti pocit krivdy, nespravodlivosti, hnev, nenávisť, poníženie, nehodnosť, zlyhanie, opovrhnutie a utrpenie a všetky tieto vibrácie týchto nástrojov strachu znížia vašu vlastnú vibráciu na takú úroveň, aby bolo možné do vás zasiať semienko ktorejkoľvek hlavy pýchy.
Takto sa z ľudských bytostí ako jednotlivcov a rovnako aj v celej spoločnosti stráca LÁSKA a vtedy PÝCHA zasadne na ten trón vo vás samých, teda v ľudskej bytosti.
Ten trón PÝCHY, máte v svojej HLAVE.
Ten trón LÁSKY, je vo vašom SRDCI.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Brieždenie

Pridaj komentár