Pýcha obete – 2.časť

Ak dokážete prijať ROVNOCENNOSŤ  všetkých foriem života na Matke Zemi, táto ROVNOCENNOSŤ rozpustí vo vás túto pýchu falošnej hrdosti a energeticky ju zmení vo vašej DNA na POKORU, s ktorou sa potom ako ľudská bytosť narodíte.
Ak sa stane opäť POKORA súčasťou vašej DNA a VY si ju v tej genetickej informácii dokážete odovzdávať, tak sa vaše deti  s ňou opäť dokážu narodiť a  vtedy dokážete rozoznávať tieto falošné ilúzie a obrazy, ktoré vám vaše ego podsúva  a VY potom  dokážete vidieť tú objektívnu realitu toho, čo sa v skutočnosti v tej konkrétnej situácií deje a vtedy budete vedieť odhaliť aj tieto pasce vášho ega  a tak ich obídete a do tohto mixéra tej pozície obete nespadnete. 
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Pridaj komentár