Pýcha obete – 3.časť

Ale v pozícií obete je táto vaša pýcha skrytá, nie je viditeľná pre ostatné ľudské bytosti a preto zatiaľ nedokážete vidieť, že pýcha, s ktorou koná ľudská bytosť z pozície obete, je rovnako veľká, ako pýcha,  s ktorou koná nadradená ľudská bytosť, keď svoju pýchu otvorene tým druhým dáva najavo. 
Energeticky je ich pôsobenie rovnaké, len  jedna je viditeľná a odkrytá a druhá je zamlčaná a skrytá.
Toto je vedomá hra strachu vášho ega, aby vo vás bolesť,  ktorou vás strach chce prinútiť, aby ste bojovali môže vytvárať.
Pretože v okamihu akonáhle vás prinúti bojovať, vytvoríte veľmi veľa bolesti aj v tých ostatných ľudských bytostiach a  už sa to netýka len vás samých, čiže tej jednej konkrétnej  ľudskej bytosti, ale ten boj energeticky zasiahne celú skupinu, spoločenstvo, národ, dokonca môže zasiahnuť aj všetky ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi.  Následne cez bolesť, ktorú vo vás vytvorí, vás potom strach veľmi ľahko dokáže manipulovať.
A to je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Pridaj komentár