Pýcha obete – 4.časť

Prvý krok je PRIJATIE  toho, že táto situácia je súčasťou vášho života.
Druhý krok je prijatie vlastnej ZODPOVEDNOSTI za to, že sa táto situácia stala súčasťou vášho života.
Tretí krok, je otvoriť svoje srdce LÁSKE a prijať SÚCIT, ktorý vám prichádza ako dar a požehnanie. Tento SÚCIT vám potom pomôže začať vidieť, že ste naleteli falošným obrazom a ilúziam ktoré pre vás vaše ego vytvorilo.
Štvrtý krok, je mať ochotu to  ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM a v tedy k vám príde POKORA, aby ste dokázali vidieť tú objektívnu realitu a pravdu v tej jej nahote a práve tá POKORA rozpustí všetky tie hlavy pýchy a VY tak dokážete ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM aj  všetkým ostatným, ktorí boli účastní na tejto situácií.
A toto je uzatvorený kruh a cesta ako z tejto pozície obete môžete vystúpiť von.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár