Pozícia obete – 2.časť

Všetko to, čo sa vo vašom živote stane, je dôsledok vesmírnych zákonov a to Zákona slobodnej vôle,  Zákona zachovania energie a Zákona Poznania, pretože aj keď si v tej pozícií obete a v tom vašom pomyselnom “spravodlivom hneve” myslíte, že tá kliatba, ktorú ste vytvorili, zasiahne tú druhú ľudskú bytosť, na ktorú tú kliatbu hádžete, veľmi sa mýlite, pretože ona zostane súčasťou vášho energetického poľa a tak pôsobí vo vašom živote, ale aj v tých nasledujúcich životoch a v celom vašom bytí, až pokiaľ ju vedome nezrušíte, alebo v bezpodmienečnej Láske, ktorú dokážete vytvoriť k tej druhej bytosti, na ktorú ste tú kliatbu hodili, ju práve tá BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA  potom rozpustí. 
A toto je uzatvorený kruh.
Aby ste tak dokázali konať, je potrebné, aby vašou súčasťou bola POKORA. Pokiaľ neprijmete ZODPOVEDNOSŤ  sami za seba, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, ktoré vytvárate, táto POKORA nie je vašou súčasťou.
A toto máte ďalší uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár