Pozícia obete – 3.časť

POKORA vám potom dá ten dar TRPEZLIVOSTI, bez ktorého to nedokážete urobiť, lebo potrebujete byť trpezlivý, aby ste tieto Poznania dokázali tým ľudským bytostiam vysvetliť.
V tomto procese bude potrebné rozlišovať svoju ZODPOVEDNOSŤ a ZODPOVEDNOSŤ tej ľudskej bytosti, ktorej to vysvetľujete, lebo je potrebné, aby ste jej  tú ZODPOVEDNOSŤ ponechali a nepreberali ju na seba, lebo ona musí cítiť ťarchu a tiaž svojej vlastnej ZODPOVEDNOSTI, aby ju ona energeticky prinútila konať iným spôsobom.
Ak tú jej ZODPOVEDNOSŤ  prijmete a ponesiete za ňu, nič sa nezmení voči tej ľudskej bytosti,  ale zmení sa energeticky to, čo sa týka vás samých, pretože tá jej ZODPOVEDNOSŤ bude potom pre vás energeticky veľmi ťažká a stiahne vás do pozície obete, v ktorej sa ona teraz nachádza. 
Potom aj VY sami  prestanete vidieť objektívnu pravdu a realitu toho čo sa deje a môže sa stať, že potom aj VY sami začnete  prenášať pocit viny na tú ďalšiu ľudskú bytosť.
Potrebujete si zachovať Lásku, Súcit a Pokoru v srdci, aby ste to všetko dokázali vidieť, aby ste dokázali rozlišovať čo je objektívna pravda a čo sú tie falošné ilúzie. Toto dokážete rozlíšiť len vtedy, ak  tej ľudskej bytosti, ktorej to všetko vysvetľujete, ponecháte jej vlastnú ZODPOVEDNOSŤ a budete prijímať len svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár