Nerovnocennosť – 3.časť

Čím je väčšia pýcha, nadradenosť, nadutosť a povýšenosť tej spoločnosti, tým je v nej väčšia NEROVNOCENNOSŤ a tým je daný väčší priestor hierarchii moci, ktorá v tej spoločnosti pôsobí. Samozrejme potom platí, že tým viacej táto spoločnosť tú NEROVNOCENNOSŤ uplatňuje aj vo vzťahu k iným bytostiam a iným formám života na Matke Zemi.
Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ je nedeliteľne spojená s POKOROU.
Ak k ľudská bytosť nemá v sebe POKORU, nedokáže vnímať ROVNOCENNOSŤ ako takú a súvisí to práve s tým, že táto ľudská bytosť potom neprijíma a nedokáže prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné rozhodnutia. Rovnako platí, že čím je väčšia pýcha v ľudskej bytosti, tým menej dokáže prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, pretože má menej POKORY v svojom srdci.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár