Nerovnocennosť – 3.časť

Čím je väčšia pýcha, nadradenosť, nadutosť a povýšenosť tej spoločnosti, tým je v nej väčšia NEROVNOCENNOSŤ a tým je daný väčší priestor hierarchii moci, ktorá v tej spoločnosti pôsobí. Samozrejme potom platí, že tým viacej táto spoločnosť tú NEROVNOCENNOSŤ uplatňuje aj vo vzťahu k iným bytostiam a iným formám života na Matke Zemi.
Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ je nedeliteľne spojená s POKOROU.
Ak k ľudská bytosť nemá v sebe POKORU, nedokáže vnímať ROVNOCENNOSŤ ako takú a súvisí to práve s tým, že táto ľudská bytosť potom neprijíma a nedokáže prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné rozhodnutia. Rovnako platí, že čím je väčšia pýcha v ľudskej bytosti, tým menej dokáže prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, pretože má menej POKORY v svojom srdci.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Pridaj komentár