Nerovnocennosť – 4.časť

Žiaľ,  koho raz toto koleso chamtivosti pohltí, veľmi ťažko tá ľudská bytosť v tom konkrétnom živote, potom z neho dokáže vystúpiť a naozaj zostáva úplne slepá, pretože chamtivosť nielenže vám zaslepí váš zrak, chamtivosť je taká silná, že ona vám tie oči vypáli a tak aj keď niekedy sa môže stať,  že pokora vám pomôže odkryť ten závoj,  ktorým vám pýcha zaslepila zrak, tak v prípade chamtivosti, aj keď sa  ten závoj rozpustí, aj tak nevidíte, pretože vám chamtivosť vaše oči vypálila a práve preto pýchou chamtivosti, ak vás raz pohltí, zostávate zaslepení, do konca toho konkrétneho života.
A to, že ja môžem čokoľvek a ja môžem všetko čo chcem, platí nielen vo vzťahu k tomu majetku, ale aj vo vzťahu k vašim partnerom a všetkým ľuďom, ktorí sú súčasťou vášho života.
V tejto pýche ROZMARNOSTI potom konáte absolútne, pretože neprijímate ROVNOCENNOSŤ ľudí, s ktorými v tom živote žijete, ktorí sú vaši blízki, vaši spolupracovníci, vaši obchodní partneri, lebo nedokážete prijať ROVNOCENNOSŤ nikoho vo vzťahu k SEBE SAMÝM.
Toto je PÝCHA ROZMARNOSTI, ktorá v sebe skrýva veľa hláv pýchy, ktoré v tom konkrétnom živote ľudská bytosť sama v sebe zrodila, čiže nie je to len chamtivosť, ale aj nadradenosť, povýšenosť a nadutosť, ale aj dôležitosť, neomylnosť a všemocnosť a práve preto pýcha ROZMARNOSTI má takú nesmiernu silu.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár