Nerovnocennosť – 5.časť

Práve preto, že ste neprijali svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné rozhodnutie a skutok, ale ste prijali túto falošnú ilúziu vášho ega za objektívnu realitu, povýšili ste sami seba  v svojej pýche nad  tú ľudskú bytosť, ktorá prijala vašu ZODPOVEDNOSŤ.
Tým, že ste na túto ľudskú bytosť potom hodili svoj pocit viny vo vzťahu k sebe samým a zároveň aj vo vzťahu k tým ostatným ľudským bytostiam, ktoré tam boli prítomné, ste ju energeticky doslova vyhlásili ako MENEJCENNÚ a NEHODNÚ ľudskú bytosť, lebo ona sa pomýlila a ona urobila chybu.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Pridaj komentár