Pýcha vyvolenosti, neomylnosti-2

Betón ako taký, nie je formovateľný a je obrazom vašej ZATVRDNUTOSTI, ktorú sami v sebe vytvoríte a doslova vaše vnútro zatvrdne ako betón a VY nevidíte, že ste sa do toho betónu dobrovoľne zaliali VY SAMI.
Keďže to nedokážete vidieť, tak samozrejme za to neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ a už sami viete, že to čo neprijímate, neviete a ani nedokážete zmeniť.
Tým, že za to neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, čiže za to, že ste to vytvorili VY SAMI, ako keby ste popreli, že to existuje a veľmi dobre viete, že to čo  neexistuje sa nedá zmeniť.
Najprv potrebujete prijať, že to vôbec existuje, že ste to VY SAMI vytvorili a potrebujete za to prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, až potom s tým  môžete niečo začať robiť a zmeniť to.
Túto ZATVRDNUTOSŤ a TVRDOSŤ v ľudskej  bytosti vytvára PÝCHA a to samozrejme ktoroukoľvek zo svojich hláv.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár