Pýcha vyvolenosti, neomylnosti-2

Betón ako taký, nie je formovateľný a je obrazom vašej ZATVRDNUTOSTI, ktorú sami v sebe vytvoríte a doslova vaše vnútro zatvrdne ako betón a VY nevidíte, že ste sa do toho betónu dobrovoľne zaliali VY SAMI.
Keďže to nedokážete vidieť, tak samozrejme za to neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ a už sami viete, že to čo neprijímate, neviete a ani nedokážete zmeniť.
Tým, že za to neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, čiže za to, že ste to vytvorili VY SAMI, ako keby ste popreli, že to existuje a veľmi dobre viete, že to čo  neexistuje sa nedá zmeniť.
Najprv potrebujete prijať, že to vôbec existuje, že ste to VY SAMI vytvorili a potrebujete za to prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, až potom s tým  môžete niečo začať robiť a zmeniť to.
Túto ZATVRDNUTOSŤ a TVRDOSŤ v ľudskej  bytosti vytvára PÝCHA a to samozrejme ktoroukoľvek zo svojich hláv.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár