Pýcha vyvolenosti, neomylnosti-3

Tak ako ego vo vás zrodí HNEV, vaša duša vám dá SÚCIT.
Ak dovolíte, aby vo vás prevládalo  ego, ktoré neustále  zapaľuje vatru hnevu a nenávisti, tak ten oheň všetko spáli a v ňom zhorí SÚCIT, ktorý vám dala vaša duša.
VY  potom nevidíte cez veľkosť ohňa a vatry toho hnevu a nenávisti, že on spálil váš SÚCIT.
Ak stratíte SÚCIT, ten hnev a nenávisť, ktorú vaše ego vytvára, vám zoberie schopnosť prijímať ZODPOVEDNOSŤ za situácie, v ktorých ste sa ocitli, za to, že ste tú situáciu  sami vytvorili a že ste sa do nej dostali sami svojím pričinením, svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a skutkami a vtedy veľmi rýchlo skĺznete do pozície obete a toto je tá cesta na konci, ktorej na vás čaká tá zlatá klietka.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Pridaj komentár