Pýcha vyvolenosti, neomylnosti-5

LÁSKA má vždy viacej ciest, vždy vám ponúka viacej možností.
Len pýcha vo vás vytvára presvedčenie, že tá cesta, po ktorej môžete v svojom živote kráčať,  je len jedna jediná. Toto si zapamätajte.
V LÁSKE je všetko možné.
Len pýcha a strach vám dávajú obmedzenia a to až také, že vo vás vytvorí presvedčenie, predsudok, dokonca dogmu, že cesta, po ktorej môžete kráčať, je len jedna jediná.
Uvedomte si, že všetci potrebujete byť bdelí, lebo pýcha sa vždy snaží nájsť možnosť, aby  vytvorila falošnú ilúziu a manipuláciu k tomu, aby vás presvedčila, že existuje len jedna jediná cesta, ktorá je tá správna a po ktorej máte v svojom živote kráčať a je to práve tá cesta, ktorú vám ona ukáže.
Toto si uvedomte a zároveň zapamätajte, lebo tá ľudská bytosť, ktorá vám povie, že  existuje len jedna jediná cesta, po ktorej môžete ísť a že žiadne iné možnosti ani cesty neexistujú a že VY nemáte právo kráčať po inej ceste, než vám ona ukázala, je OVLÁDANÁ  PÝCHOU a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, ale aj všetkými hlavami pýchy súčasne.
Deje sa tak v tom malom vo vašich rodinách a vzťahoch s inými ľudskými bytosťami, ale deje sa tak aj vo veľkom vo vašej ľudskej spoločnosti ako takej.
Dôsledkom pôsobenia tejto pýchy sa vytvorí kruh absolútnej moci, ktorá sa koncentruje v rukách jednotlivca, alebo skupiny ľudí, ktorá potom z titulu svojej moci, vládne nad všetkými ostatnými. Keď toto ako ľudské bytosti dovolíte, či už v tom malom, alebo v tom veľkom, zoberie vám to SLOBODU a vráti na Matku Zem NESLODOBU.
A toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár