Pýcha rozmarnosti – 3.časť

Keďže všetko so všetkým súvisí a všetko je medzi sebou previazané a spojené, dokázal to strach urobiť práve preto, že vás chytil a dobehol na tom, že v okamihu, keď ste neprijali ten BIČ, ktorý k vám prišiel, ste sa nechali zmanipulovať strachom, pretože práve toto NEPRIJATIE ako také, vám zobralo vašu POKORU.
Práve preto vás môže vaše ego ovládať cez všetky hlavy pýchy, lebo ste ho v tej POKORE odmietli PRIJAŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
A to máte uzatvorený kruh, cez ktorý sa sme sa vrátili na začiatok.
Zase sme pri PRIJATÍ. 
Je dôležité, aby ste si uvedomili, že vždy keď čokoľvek neprijmete a tým myslím naozaj čokoľvek, preklápate sa z energie POKORY do energie PÝCHY.
Je to tak preto, že energia NEPRIJATIA a to akéhokoľvek NEPRIJATIA, je energia ODPORU a VY vtedy  začínate BOJOVAŤ. 
Je jedno či bojujete sami so sebou alebo s kýmkoľvek iným, pretože vždy je to energia boja, ktorá vo vás zákonite vytvára a spôsobuje bolesť.
Bolesť ako taká,  je potravou strachu tu na Matke Zemi.
Toto je uzatvorený kruh prostredníctvom, ktorého strach podporuje a živí sám seba.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár