Pýcha rozmarnosti – 5.časť

V prípade, že konáte tak, že potláčate samých seba a napĺňate potreby, očakávania a požiadavky druhých a vždy potlačíte sami seba, aby ste vyhoveli druhým ľudským bytostiam a v ich očiach ste boli tí dobrí, konáte vo falošnej pýche povýšenosti nad tými druhými, že VY SAMI to predsa dáte a nevidíte, že dovoľujete, aby táto pýcha povýšenosti vás v podstate pred tými druhými POKOROVALA.
A to je ten protipól.
Toto využije vaše ego, že v tom POKOROVANÍ, vytvorí vo vás pochybnosti o sebe samých, vytvorí vo vás pocit MENEJCENNOSTI a toho, že by ste ako  ľudská bytosť neboli dostatočne dobrá pre tých druhých, keby ste im nevyhoveli, nenaplnili ich požiadavky a očakávania a tak nie ste dostatočne dobrou ľudskou bytosťou a nie ste ako ľudská bytosť hodná toho aby vás ocenili.
Ten paradox je v tom, že tie druhé ľudské bytosti vás neocenia, lebo oni považujú za samozrejmosť, že to pre nich urobíte a ani si nevážia, že to pre nich robíte a VY SAMI ani neviete ako a ocitnete sa v pozícií obete a tých druhých ľudí začnete odcudzovať. Túto pozíciu obete vám vytvorila tá falošná povýšenosť práve tým, že nie oni, ale   VY SAMI ste POKORILI SAMÝCH SEBA a  práve preto sa cítite byť nehodnou ľudskou bytosťou.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

dav

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár