Ako pôsobil strach v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spol. na Matke Zemi-2.časť

Žena vo vzťahu k mužovi vytvára ten vnútorný kruh a muž vytvára ten vonkajší kruh.
Ak dokážu ženy, ktoré vytvárajú ten vnútorný kruh, voči vonkajšiemu kruhu, uzdraviť všetky svoje zranenia ODPUSTENÍM SEBE SAMÝM a bezhranične ODPUSTIA všetky pocity vín,  zlyhaní, nehodnosti, bezmocnosti, neodpustení, ponížení, krívd a nenávisti, ktoré našli v svojich srdciach, dokážu vytvoriť energiu SÚCITU, ktorá naplní ich srdcia, tak potom dokážu v tomto vnútornom kruhu zapáliť oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY.
A tento vnútorný oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorý ako ženy zapálite, rozpustí a roztopí ľad, ktorým sú zamknuté  mužské srdcia  v tom vonkajšom  kruhu a vytvoríte tak DÔVERU A VIERU jeden v druhého a tak mužská energia opäť začne plniť úlohu, pre ktorú bola stvorená a začne ten vnútorný kruh chrániť, ochraňovať a bezpodmienečne milovať.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Pridaj komentár