Ako pôsobil strach v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spol. na Matke Zemi-3.časť

Ako teda spolupracovať s naším egom, aby sme sa mohli navrátiť  k Láske?
Odpoveď: To ego sa nedá oklamať, pri tých jednotlivých rozhodnutiach tej duchovnej zložky ľudskej bytosti, lebo ego samé o sebe nechce niektoré vaše rozhodnutia vôbec prijať.
Je to o tej ľudskej bytosti samej, lebo ona musí to svoje SLOBODNÉ ROZHODNUTIE CÍTIŤ SAMA v SEBE  celou svojou bytosťou, aby sa nerozhodovala „len naoko“, alebo „len na základe očakávaní tých druhých, že oni to tak chcú“, alebo „že to tak má byť“ alebo  „že sa to patrí“, „že je to zvykom“  a vtedy je to o tom,  že sa tá ľudská bytosť nenechá tým egom vláčiť,  nepoddá sa tým jeho manipuláciám, lebo práve to je to, čo to ego robí.
Ego manipuluje najmä tou pýchou a to je potrebné si stále uvedomovať. 
Ľudská bytosť  ako keby potrebuje prevýšiť to svoje ego inou silou, ale nie bojom, ale silou svojho ducha tej vlastnej bytosti,  čiže energiou toho človeka,  tej ľudskej bytosti, ktorá sa práve cez POZNANIE, ktoré má,  začne ináč rozhodovať a ináč myslieť a vtedy to ego nedostane tú šancu, aby ju prevalcovalo, práve preto, že tá ľudská bytosť prijme tie POZNANIA a vtedy ona začne iným spôsobom rozmýšľať, ináč sa rozhodovať a aj konať.
Cez to POCHOPENIE ľudskej bytosti sa to zmení, lebo ona sa potom už nenechá tými hlavami pýchy cez to ego zmanipulovať a viesť tou cestou pýchy, lebo sa v tej konkrétnej situácii  ako tá ľudská bytosť už dokáže rozhodnúť a zachovať iným spôsobom.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Pridaj komentár