PRENESENÝ POCIT VINY – 4.časť

Nie je vôbec náhoda, že sa vo vašej ľudskej  spoločnosti začala zamieňať POKORA s POKOROVANÍM  a že ste prestali chápať energetický význam slova POKORA, pretože len vtedy je možné, že začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ako svoju vlastnú a energeticky prijmete aj ich POCITY VÍN za svoje vlastné, ak dovolíte, aby ste boli POKOROVANÍ.
Ak by vašou súčasťou bola POKORA, nikdy sa tak nestane.
Pretože svojim vnútorným zrakom LÁSKY a SÚCITU dokážete vidieť, že je to  ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej bytosti a nie tá vaša.
Tým, že ste dovolili, aby sa POKORA ako taká,  zamenila s POKOROVANÍM a VY SAMI  ste začali POKOROVAŤ SAMÝCH SEBA, umožnili ste a dovolili ste, aby tie druhé ľudské bytosti na vás tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  preniesli a následne hodili na vás ten PRENESENÝ POCIT VINY.
A toto je uzatvorený kruh, ktorý to celé energeticky umožňuje.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár