Zákon zachovania energie -2 časť

AK NEVIETE ODPÚŠŤAŤ, NEVIETE, ČO JE LÁSKA.
Je to tak preto, že nie je možné jedno od druhého oddeliť.
Sú navzájom spojené, previazané, prepletené, je to jeden jediný celok.
Toto Poznanie vám strach zobral tým, že vo svojej falošnej hre oddelil ODPUSTENIE od LÁSKY.
Všetky ľudské bytosti ste túto hru strachu prijali. V súčasnosti nevidíte, nevnímate a necítite, že ODPUSTENIE je nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou LÁSKY. Práve preto nedokážete pri prežívaní a spoznávaní jednotlivých energií, pocitov a emócii konať zo svojej podstaty, pretože neviete a nerozumiete tomu, čo znamená ODPUSTENIE. Čo ODPUSTENIE v svojej hĺbke a podstate prináša. Nechápete a nedokážete si uvedomiť jeho význam a dokonca vám bolo zobraté aj Poznanie, aby ste mohli vidieť energiu, ktorú toto slovo vytvára. Keďže nevnímate energiu  slova ODPUSTENIE – neviete pocítiť, zavnímať a nevidíte, čo ODPUSTENIE v skutočnosti dokáže. Preto Vám vraciam toto Poznanie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 2.
More in English in PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pridaj komentár