Zákon zachovania energie -2 časť

AK NEVIETE ODPÚŠŤAŤ, NEVIETE, ČO JE LÁSKA.
Je to tak preto, že nie je možné jedno od druhého oddeliť.
Sú navzájom spojené, previazané, prepletené, je to jeden jediný celok.
Toto Poznanie vám strach zobral tým, že vo svojej falošnej hre oddelil ODPUSTENIE od LÁSKY.
Všetky ľudské bytosti ste túto hru strachu prijali. V súčasnosti nevidíte, nevnímate a necítite, že ODPUSTENIE je nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou LÁSKY. Práve preto nedokážete pri prežívaní a spoznávaní jednotlivých energií, pocitov a emócii konať zo svojej podstaty, pretože neviete a nerozumiete tomu, čo znamená ODPUSTENIE. Čo ODPUSTENIE v svojej hĺbke a podstate prináša. Nechápete a nedokážete si uvedomiť jeho význam a dokonca vám bolo zobraté aj Poznanie, aby ste mohli vidieť energiu, ktorú toto slovo vytvára. Keďže nevnímate energiu  slova ODPUSTENIE – neviete pocítiť, zavnímať a nevidíte, čo ODPUSTENIE v skutočnosti dokáže. Preto Vám vraciam toto Poznanie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 2.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár