PRENESENÝ POCIT VINY – 5.časť

Tým, že ten PRENESENÝ POCIT VINY, ale aj energia tej prijatej ZODPOVEDNOSTI, ktorá nie je vaša, vám zatvorí váš VNÚTORNÝ ZRAK, tak VY SAMI potom nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu a realitu toho, čo sa deje.
Stane sa tak preto, že ste zatvorili svoje srdce pred SÚCITOM a nedokážete ODPÚŠŤAŤ. Preklopili ste sa z POKORY do PÝCHY a preto nedokážete práve v tej PÝCHE VIDIEŤ, že ste začali porušovať Vesmírne zákony a  posvätné princípy života na Matke Zemi ako takej. 
Je to tak preto, že spolu s POKOROU ste stratili aj ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a prestali ste vnímať ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA na Matke Zemi.
Takto ste dovolili strachu, aby vás nielen ako jednotlivca- tú ľudskú bytosť, ale aj ako celú ľudskú spoločnosť zovrel do svojej moci a  vtedy strach vráti do vašej spoločnosti POROBU a zoberie vám vašu SLOBODU.A toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.”

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€

Pridaj komentár