PRENESENÝ POCIT VINY – 5.časť

Tým, že ten PRENESENÝ POCIT VINY, ale aj energia tej prijatej ZODPOVEDNOSTI, ktorá nie je vaša, vám zatvorí váš VNÚTORNÝ ZRAK, tak VY SAMI potom nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu a realitu toho, čo sa deje.
Stane sa tak preto, že ste zatvorili svoje srdce pred SÚCITOM a nedokážete ODPÚŠŤAŤ. Preklopili ste sa z POKORY do PÝCHY a preto nedokážete práve v tej PÝCHE VIDIEŤ, že ste začali porušovať Vesmírne zákony a  posvätné princípy života na Matke Zemi ako takej. 
Je to tak preto, že spolu s POKOROU ste stratili aj ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a prestali ste vnímať ROVNOCENNOSŤ ŽIVOTA na Matke Zemi.
Takto ste dovolili strachu, aby vás nielen ako jednotlivca- tú ľudskú bytosť, ale aj ako celú ľudskú spoločnosť zovrel do svojej moci a  vtedy strach vráti do vašej spoločnosti POROBU a zoberie vám vašu SLOBODU.A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár