RODOVÁ KARMA – 2.časť

Všetky ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie a narodili sa do nej, sa  stali jej súčasťou práve preto, aby boli schopné do nej vrátiť LÁSKU pomocou SÚCITU, ktorý je súčasťou pokrvnej línie rodu a je zakódovaný priamo v DNA voči všetkým členom pokrvnej rodovej línie.
Je to tak preto, aby sa LÁSKA a ODPUSTENIE medzi všetky tieto ľudské bytosti cez SÚCIT vrátila späť a prostredníctvom ODPUSTENIA rozpustila energeticky vytvorené karmické prepojenia, aby si tieto ľudské bytosti týmto spôsobom navzájom vrátili späť SLOBODU a právo slobodne sa rozhodovať bez závislosti na energetických prepojenia na tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie tej rodiny.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár