RODOVÁ KARMA – 3.časť

Preto je naozaj ilúziou to, že si myslíte, že sa rozhodujete a konáte slobodne, pretože sa rozhodujete a konáte len tak, ako vám to tieto energie vzájomnej previazanosti dovolia a umožnia. 
Vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti sa dokážete rozhodovať slobodne len vtedy a jedine vtedy, keď tieto energetické previazania  a väzby nie sú vytvorené.
Tieto energetické previazania, ktoré vám berú schopnosť slobodne sa rozhodovať vytvárate vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vtedy,  keď vo vzťahu k nej  porušíte ktorýkoľvek z Vesmírnych zákonov.
A keďže v rámci pokrvnej rodovej línie sa rodíte tak, že vo vzťahu k všetkým členom svojho rodu máte vo svojich bunkách a DNA zakódovaný SÚCIT a ak napriek tomu, sa vo vás vytvorí energia neodpustenia a neprijatia voči tej ľudskej bytosti, vedzte, že v niektorom zo svojich predchádzajúcich minulých životov ste porušili vo vzťahu k tej ľudskej bytosti Vesmírny zákon Lásky a veľkosť vášho hnevu a neodpustenia, ale aj pýchy v tom minulom živote bola tak veľká, že vo vás spálila váš SÚCIT a vy ste tej ľudskej bytosti zobrali jej život.
Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili a preto vám to poviem ešte raz.
Ak ku ktorémukoľvek členovi v pokrvnej rodovej línii nedokážete v sebe vytvoriť toľko SÚCITU, aby ste mu dokázali dať ODPUSTENIE, tak vedzte, že v línií času svojho bytia v niektorom zo svojich minulých životov, ste vo vzťahu k tejto ľudskej bytosti porušili Vesmírny zákon LÁSKY a zobrali ste jej právo na život.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V DPF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár