RODOVÁ KARMA – 3.časť

Preto je naozaj ilúziou to, že si myslíte, že sa rozhodujete a konáte slobodne, pretože sa rozhodujete a konáte len tak, ako vám to tieto energie vzájomnej previazanosti dovolia a umožnia. 
Vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti sa dokážete rozhodovať slobodne len vtedy a jedine vtedy, keď tieto energetické previazania  a väzby nie sú vytvorené.
Tieto energetické previazania, ktoré vám berú schopnosť slobodne sa rozhodovať vytvárate vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vtedy,  keď vo vzťahu k nej  porušíte ktorýkoľvek z Vesmírnych zákonov.
A keďže v rámci pokrvnej rodovej línie sa rodíte tak, že vo vzťahu k všetkým členom svojho rodu máte vo svojich bunkách a DNA zakódovaný SÚCIT a ak napriek tomu, sa vo vás vytvorí energia neodpustenia a neprijatia voči tej ľudskej bytosti, vedzte, že v niektorom zo svojich predchádzajúcich minulých životov ste porušili vo vzťahu k tej ľudskej bytosti Vesmírny zákon Lásky a veľkosť vášho hnevu a neodpustenia, ale aj pýchy v tom minulom živote bola tak veľká, že vo vás spálila váš SÚCIT a vy ste tej ľudskej bytosti zobrali jej život.
Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili a preto vám to poviem ešte raz.
Ak ku ktorémukoľvek členovi v pokrvnej rodovej línii nedokážete v sebe vytvoriť toľko SÚCITU, aby ste mu dokázali dať ODPUSTENIE, tak vedzte, že v línií času svojho bytia v niektorom zo svojich minulých životov, ste vo vzťahu k tejto ľudskej bytosti porušili Vesmírny zákon LÁSKY a zobrali ste jej právo na život.
A toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V DPF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€

Pridaj komentár