RODOVÁ KARMA – 4.časť

Práve túto manipuláciu vaše ego využíva k tomu, aby vám nedovolilo, aby ste tú druhú ľudskú bytosť o to Odpustenie požiadali a núti vás, aby ste v tej falošnej pýche toho spravodlivého a trestajúceho sudcu zotrvali.
Ak mu to dovolíte, nedokážete tú druhú ľudskú bytosť poprosiť o Odpustenie a aj napriek tej skutočnosti, že vy ste jej Odpustili, zostane stále to energetické prepojenie medzi vami a vaše ego ho môže využívať k tomu, aby vás vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti  manipulovalo a neskôr v čase, opäť vo vás vytvorilo hnev k tej druhej ľudskej bytosti s tou nádejou, že ten váš hnev bude tak veľký, že  spáli váš SÚCIT a vy jej nedokážete ODPUSTIŤ.
Keď jej neodpustíte, obnovíte to energetické prepojenie v tej pôvodnej sile a bude rovnako veľké, aké bolo v tom minulom živote,  v ktorom ste ho vytvorili.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Brieždenie

Pridaj komentár