Zákon zachovania energie -3 časť

Prostredníctvom  Zákona zachovania energie, môžete posilňovať  energiu Lásky, ale aj energiu nenávisti.
Ak na tejto ceste Odpustenia, po ktorej kráčate, naplníte svoje srdcia Láskou, Súcitom a Milosrdenstvom do tej miery, že dokážete za každých okolností Odpúšťať a posielať týmto bytostiam energiu Lásky, budete podľa Zákona zachovania energie posilňovať Lásku v ľudskej spoločnosti, aj na celej Matke Zemi, a tak bude Lásky stále viacej a viacej.
Je veľmi dôležité, aby ste začali deti učiť vnímať Lásku, prostredníctvom Odpustenia, Bezpodmienečného Odpustenia. Je potrebné, aby ste im išli príkladom, aby ste vedome začali Odpúšťať sami sebe a navzájom.
Aby ste učili deti vnímať Lásku, rozhodovať sa s Láskou v širších súvislostiach, a aby v týchto súvislostiach ste učili deti prijímať ZODPOVEDNOSŤ za ich vlastné slobodné rozhodnutia. To sa dá jedine tak, že im pôjdete príkladom. Preto je potrebné, aby ste sa to začali učiť VY  SAMI. Aby to bola túžba vášho srdca.
A ak sa pre to slobodne rozhodnete, JA vám pomôžem.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 3.
More in English in PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pridaj komentár