Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 2.časť

Len ľudská bytosť,  ktorá je naozaj naplnená Láskou, ktorú získala v prvých rokoch svojho života a ktorá je bezpodmienečná, pretože je to Láska matky, ktorá ju dáva svojmu dieťaťu, spolu s materinským mliekom zo svojich pŕs, ktorými ho kojí, dokáže túto objektívnu pravdu života na Matke Zemi cítiť, vnímať, vidieť a chápať a tak je schopná chrániť podmienky pre zachovanie života na Matke Zemi a teda dokáže chrániť vodu, pôdu  a vzduch, lebo je to práve tá esencia bezpodmienečnosti, ktorá túto schopnosť tým ľudským bytostiam dáva.
Teraz si uvedomte, s akou úctou a posvätnosťou pristupovali vaši predkovia k prameňom pitnej vody a k pôde. Uvedomte si ako čistili studene a pramene pitnej vody, ktoré mali k dispozícií. Teraz si zoberte samých seba a úprimne si odpovedzte na otázku, akú máte v sebe posvätnosť, s ktorou pristupujete k vode ako takej.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm     stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm