Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 2.časť

Len ľudská bytosť,  ktorá je naozaj naplnená Láskou, ktorú získala v prvých rokoch svojho života a ktorá je bezpodmienečná, pretože je to Láska matky, ktorá ju dáva svojmu dieťaťu, spolu s materinským mliekom zo svojich pŕs, ktorými ho kojí, dokáže túto objektívnu pravdu života na Matke Zemi cítiť, vnímať, vidieť a chápať a tak je schopná chrániť podmienky pre zachovanie života na Matke Zemi a teda dokáže chrániť vodu, pôdu  a vzduch, lebo je to práve tá esencia bezpodmienečnosti, ktorá túto schopnosť tým ľudským bytostiam dáva.
Teraz si uvedomte, s akou úctou a posvätnosťou pristupovali vaši predkovia k prameňom pitnej vody a k pôde. Uvedomte si ako čistili studene a pramene pitnej vody, ktoré mali k dispozícií. Teraz si zoberte samých seba a úprimne si odpovedzte na otázku, akú máte v sebe posvätnosť, s ktorou pristupujete k vode ako takej.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com