Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 3.časť

A tak práve táto LÁSKA bez PODMIENOK, ktorá im v prvých rokoch života bola daná, umožnila potom to, aby sa karma toho rodu cez tú nevedomú rovinu rozpustila tým, že si dokážu navzájom ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK.
Môže sa vám to zdať byť veľmi jednoduché, alebo aj zbytočné, že vám o tom hovorím,  ale v tej konkrétnej realite života, to vôbec nie je jednoduché a ľahké.
Je to tak preto, lebo sa veľmi ľahko nechávate ovládať svojím hnevom a častokrát veľmi ľahko dovolíte, aby vo vás vzbĺkol hnev a neuvedomujete si, že je to práve hnev, ktorý vám potom zoberie váš SÚCIT, pretože emócia hnevu a hnev ako taký, vo vás ten SÚCIT spáli na popol.
Ak nemáte v sebe SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ
Práve preto tento SÚCIT vo vzťahu ku všetkým členom svojej pokrvnej rodovej línie dostávate zakódovaný ako genetickú informáciu priamo v DNA. Preto vaše ego tak ľahko tento SÚCIT k členom vašej pokrvnej rodovej línie nedokáže spáliť, pretože ako genetická informácia vo vašej  DNA sa tento SÚCIT dokáže obnovovať rovnako, ako bunky vo vašom fyzickom tele.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com