Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 4.časť

Tým prvým krokom, ktorý potrebujete urobiť, či už ste to vy sami, vaše rodiny, alebo je to celá spoločnosť,  je PRIJATIE.
To znamená, že dokážete v pokore PRIJAŤ  tú situáciu, ten jav, tú udalosť, tú skutočnosť, ktorá prišla do vášho života a stala sa jeho súčasťou, pretože tá situácia sa zákonite vytvorila ako dôsledok energii, ktoré sa tvorili nie len v živote Tu a Teraz, ale v celej línii času vášho bytia a ak dokážete toto urobiť, tak prestávate bojovať.
Ak prestanete bojovať, prestanete tejto situácii a to akejkoľvek situácii a platí to všeobecne, dávať energetickú potravu, aby mohla vo vašom živote rásť.
Ak prestanete bojovať, dostanete ako dar SÚCIT.
SÚCIT vám prinavráti späť schopnosť ODPÚŠŤAŤ.
A práve tým, že ODPUSTÍTE,  zotrvávate v POKORE.
Teraz sa vrátim k počiatočnému obrazu, k tým dvom miskám na váhach, ktoré priniesla bytosť Spravodlivosti, aby ste si to znovu uvedomili, pretože toto je kruh, pri ktorom dokážete  samých seba ponechať v rovnováhe na tej miske váh, aj keď proti vám bude položené len páperie, pretože tie misky a nevychýlia práve preto, lebo ste zostali v POKORE.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com