Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 4.časť

Tým prvým krokom, ktorý potrebujete urobiť, či už ste to vy sami, vaše rodiny, alebo je to celá spoločnosť,  je PRIJATIE.
To znamená, že dokážete v pokore PRIJAŤ  tú situáciu, ten jav, tú udalosť, tú skutočnosť, ktorá prišla do vášho života a stala sa jeho súčasťou, pretože tá situácia sa zákonite vytvorila ako dôsledok energii, ktoré sa tvorili nie len v živote Tu a Teraz, ale v celej línii času vášho bytia a ak dokážete toto urobiť, tak prestávate bojovať.
Ak prestanete bojovať, prestanete tejto situácii a to akejkoľvek situácii a platí to všeobecne, dávať energetickú potravu, aby mohla vo vašom živote rásť.
Ak prestanete bojovať, dostanete ako dar SÚCIT.
SÚCIT vám prinavráti späť schopnosť ODPÚŠŤAŤ.
A práve tým, že ODPUSTÍTE,  zotrvávate v POKORE.
Teraz sa vrátim k počiatočnému obrazu, k tým dvom miskám na váhach, ktoré priniesla bytosť Spravodlivosti, aby ste si to znovu uvedomili, pretože toto je kruh, pri ktorom dokážete  samých seba ponechať v rovnováhe na tej miske váh, aj keď proti vám bude položené len páperie, pretože tie misky a nevychýlia práve preto, lebo ste zostali v POKORE.
Toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€