Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 5.časť

Teraz si uvedomte a môžete to zároveň veľmi jasne vidieť, že pokrvná rodová línia,    je vytvorená spolupôsobením všetkých Vesmírnych zákonov a je dôsledkom skutkov, rozhodnutí, myšlienok, slov, pocitov a emócií všetkých členov tej rodiny.
Práve preto každý jeden člen rodiny, je rovnako dôležitý ako ten druhý a navzájom sú si absolútne rovnocenný.
ROVNOCENNOSŤ vám prináša SPRAVODLIVOSŤ.
Rovnako platí, že SPRAVODLIVOSŤ vám prináša ROVNOCENNOSŤ.
Preto, ak je vo vašich rodinách Rovnocennosť  a Spravodlivosť, je Rovnocennosť  a Spravodlivosť  súčasťou aj vašej spoločnosti.
Keď sa však vytvára v ľudskej spoločnosti nespravodlivosť, tak potom rastie neobmedzená moc niektorých ľudí, oproti neslobode tých ostatných a toto potom vytvorí v ľudskej  spoločnosti ešte väčšiu nerovnocennosť a rovnako toto platí  aj v tom malom, pre vaše rodiny.
Avšak rovnocennosť  ako taká, v súčasnosti  nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.
Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.
Tá rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom a ženou, ale aj postavenie v práci, kde ten muž má vyššiu mzdu ako žena, muž má lepšie postavenie a spoločenský honor ako žena, ale  aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode, zvietarám aj rastlinám  a človek sa považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com