Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 5.časť

Teraz si uvedomte a môžete to zároveň veľmi jasne vidieť, že pokrvná rodová línia,    je vytvorená spolupôsobením všetkých Vesmírnych zákonov a je dôsledkom skutkov, rozhodnutí, myšlienok, slov, pocitov a emócií všetkých členov tej rodiny.
Práve preto každý jeden člen rodiny, je rovnako dôležitý ako ten druhý a navzájom sú si absolútne rovnocenný.
ROVNOCENNOSŤ vám prináša SPRAVODLIVOSŤ.
Rovnako platí, že SPRAVODLIVOSŤ vám prináša ROVNOCENNOSŤ.
Preto, ak je vo vašich rodinách Rovnocennosť  a Spravodlivosť, je Rovnocennosť  a Spravodlivosť  súčasťou aj vašej spoločnosti.
Keď sa však vytvára v ľudskej spoločnosti nespravodlivosť, tak potom rastie neobmedzená moc niektorých ľudí, oproti neslobode tých ostatných a toto potom vytvorí v ľudskej  spoločnosti ešte väčšiu nerovnocennosť a rovnako toto platí  aj v tom malom, pre vaše rodiny.
Avšak rovnocennosť  ako taká, v súčasnosti  nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.
Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.
Tá rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom a ženou, ale aj postavenie v práci, kde ten muž má vyššiu mzdu ako žena, muž má lepšie postavenie a spoločenský honor ako žena, ale  aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode, zvietarám aj rastlinám  a človek sa považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€