Zarputilosť a zatvrdenosť -3.časť

Ak v niektorom konkrétnom živote prijmete, že nejaká iná ľudská bytosť tie energie z vás sňala, alebo prijmete, že iná ľudská bytosť má tú moc, že vám tie energie rozpustila a uveríte tomu, môže sa stať, že v tom konkrétnom živote prestanete cítiť dôsledky energií, ktoré ste sami vytvorili, pretože je to o vašej VIERE a SILE MYŠLIENKY, ktorej ste uverili.
Je to tak preto, lebo myšlienka je najsilnejší nástroj tvorenia.
Vôbec to však neznamená, že sa tie energie stratili a vy, ako nesmrteľná bytosť, v nekonečnej línií času svojho bytia sa s tými energiami znovu stretnete v niektorom ďalšom živote, lebo oni sú vašou súčasťou a len vy sami máte v sebe tú silu a moc, aby ste ich zmenili, rozpustili a transformovali. Pôsobí tu aj ďalšia skutočnosť a to, že ZMENIŤ môžete len to, čo ste PRIJALI.
Pokiaľ niečo neprijímate a neveríte tomu, že to existuje, nikdy to nemôžete zmeniť.
Práve preto je dôležité, aby ste to dokázali PRIJAŤ a prijmete to práve prostredníctvom Pochopenia, ktoré vám vaša duša zvedomí, keď vám ukáže Poznanie toho, ako ste vy sami konali.
Cez Pochopenie všetkých súvislostí toho minulého života to potom môžete práve s tým Súcitom, v Láske a Pokore PRIJAŤ, lebo v tom minulom živote vám to nedovolila vaša pýcha a práve preto ste to neprijímali. Keď to všetko tu a teraz POCHOPÍTE, PRIJMETE a ODPUSTÍTE, práve tým PRIJATÍM sa to STÁVA vašou PREŽITOU SKÚSENOSŤOU.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Dunaj pri hrade Devín