Zarputilosť a zatvrdenosť -3.časť

Ak v niektorom konkrétnom živote prijmete, že nejaká iná ľudská bytosť tie energie z vás sňala, alebo prijmete, že iná ľudská bytosť má tú moc, že vám tie energie rozpustila a uveríte tomu, môže sa stať, že v tom konkrétnom živote prestanete cítiť dôsledky energií, ktoré ste sami vytvorili, pretože je to o vašej VIERE a SILE MYŠLIENKY, ktorej ste uverili.
Je to tak preto, lebo myšlienka je najsilnejší nástroj tvorenia.
Vôbec to však neznamená, že sa tie energie stratili a vy, ako nesmrteľná bytosť, v nekonečnej línií času svojho bytia sa s tými energiami znovu stretnete v niektorom ďalšom živote, lebo oni sú vašou súčasťou a len vy sami máte v sebe tú silu a moc, aby ste ich zmenili, rozpustili a transformovali. Pôsobí tu aj ďalšia skutočnosť a to, že ZMENIŤ môžete len to, čo ste PRIJALI.
Pokiaľ niečo neprijímate a neveríte tomu, že to existuje, nikdy to nemôžete zmeniť.
Práve preto je dôležité, aby ste to dokázali PRIJAŤ a prijmete to práve prostredníctvom Pochopenia, ktoré vám vaša duša zvedomí, keď vám ukáže Poznanie toho, ako ste vy sami konali.
Cez Pochopenie všetkých súvislostí toho minulého života to potom môžete práve s tým Súcitom, v Láske a Pokore PRIJAŤ, lebo v tom minulom živote vám to nedovolila vaša pýcha a práve preto ste to neprijímali. Keď to všetko tu a teraz POCHOPÍTE, PRIJMETE a ODPUSTÍTE, práve tým PRIJATÍM sa to STÁVA vašou PREŽITOU SKÚSENOSŤOU.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.”

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm