Zarputilosť a zatvrdenosť -4.časť

Je to ZODPOVEDNOSŤ každého jedného člena tej rodiny, aby to pochopil, prečo sa tie veci dejú tak ako sa dejú, aby to dokázal PRIJAŤ a aby to v LÁSKE ODPUSTENIA rozpustil.
Je dôležité, aby ste pochopili, že toto za vás nikto iný neurobí.
Môžete to urobiť len VY SAMI, keď túto vnútornú  ZODPOVEDNOSŤ prijmete.
Inými slovami povedané keď tú moc, ktorá vám bola daná a ktorú máte, čiže tú korunu tej ZODPOVEDNOSTI, ktorá s tou mocou je nedeliteľne spojená, prijmete tiež.
To čo sa vám ako ľudským bytostiam v línií času vášho vývoja stalo, bolo práve to, že toto Poznanie o nedeliteľnosti ZODPOVEDNOSTI, ktorá je spojená s tou mocou, vám bolo zobraté. Reálne sa potom udeje to, že vy prijímate svoju moc a svoju silu, ale neprijímate túto hlbokú ZODPOVEDNOSŤ za to, akým spôsobom  a ako v svojich životoch tvoríte.
Práve energetická rovina vášho ega a tiež aj jednotlivých hláv pýchy vám nedovoľuje, aby ste sa v svojom živote dokázali pozrieť do tejto vnútornej hĺbky a skĺzavate len po povrchu.
Preto ste stále túto podstatu pre seba nedokázali vidieť a neprijali ste ju.
Je to proces.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com