Zarputilosť a zatvrdenosť -5.časť

Čím väčšiu bolesť strach vo vás vytvorí, tým viacej chcete bojovať.
Takto sa ocitnete v uzatvorenom kruhu nekonečného boja a bolesti, ktorá sa vo vás týmto spôsobom vytvára a práve preto, že vám Poznanie o tejto ZODPOVEDNOSTI bolo zobraté, nevidíte, že VY SAMI máte v rukách ten nástroj a možnosť, aby ste to zmenili, pretože len VY SAMI môžete rozpustiť tieto energetické previazania, ktoré ste vytvorili práve tým, že umožníte sami sebe,  aby ste prijali Poznanie o tom ako, kedy a prečo ste tieto energetické väzby  VY SAMI vytvorili.
Práve cez toto Poznanie to potom v hlbokom súcite dokážete PRIJAŤ a ODPUSTIŤ samým sebe a všetkým ostatným, čím tieto energetické väzby rozpustíte a vrátite sami sebe aj tým druhým SLOBODU a tak prestanete túto bolesť v sebe vytvárať, pretože tie reťaze ktorými ste sami seba zviazali, prestanete vytvárať.
Tie reťaze vás prestanú zraňovať a keďže už v sebe nemáte tú bolesť, tak prestanete bojovať.
Prestane to byť pre vás potrebné, aby ste bojovali a vtedy nemusíte hrať a vytvárať ďalšie masky a tak dostanete do súladu svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie a opäť ste sa stali slobodnou ľudskou bytosťou.
A toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore.”

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm