Očakávanie – 2.časť.

Práve preto nedokážete nechať veci plynúť a neviete ich prijať a prepustiť a tak stále bojujete.
Toto je to základné očakávanie strachu, ktoré napĺňate a ktoré vedome strach ako taký vložil a stále vkladá do ľudských bytostí, aby sa vytvárala na Matke Zemi energia boja a bolesti, ktorou sa strach živí. 
Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach podporuje sám seba.
Ak dokážete toto prvotné očakávanie strachu,  ktoré do vás vložil, v sebe rozpustiť a porozumieť tomu akým spôsobom funguje a aké energie vo vás vytvára, prestanete bojovať.
Práve tým, že prestanete bojovať, prestanete v sebe vytvárať práve tie očakávania.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com