Očakávanie – 3.časť

PRIJATIE a schopnosť prijímať veci a udalosti, vám pomáha zostať v POKORE.
Zároveň  vám PRIJATIE umožní, aby veci a udalosti vo vašom živote plynuli  a tak  ako prišli, aby ste ich vedeli prepustiť.
Práve tá pokora tým, že prestanete klásť odpor, vytvárať ten tlak a napätie a  je jedno či na seba samých alebo na tých druhých, prestanete vytvárať energiu boja a práve tá pokora potom rozpustí tie okovy a reťaze na vašich rukách a nohách a rovnako dokáže rozpustiť všetky tie mreže na tých oknách aj dverách a vráti vám kľučky,  aby ste mohli slobodne tie dvere aj okná otvoriť a aby ste bez tých okov a reťazí mohli slobodne kráčať svojim životom tam, kam chcete a zároveň ako chcete.  
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

METAMORFÓZA

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish