Očakávania – 4.časť

Vplyvom mnohých manipulácii strachu vo vývoji ľudskej spoločnosti došlo k tomu, že ste všeobecne prestali chápať poslanie ženskej a mužskej energie na Matke Zemi.
Každá z tých energií má svoju rozdielnu a nezameniteľnú   úlohu a poslanie.
Úlohou muža je vytvárať ten ochranný obal okolo svojej rodiny a zabezpečovať ju zvonka, čiže tvoriť to zabezpečenie svojej rodiny vo vzťahu k vonkajšiemu svetu.
Úlohou ženy a jej poslaním je MILOVAŤ.
Poslaním ženy v rodine,  je milovať svojho muža a prijímať ho bez podmienok a tak vytvárať to teplo domova, v ktorom môžu rásť a prospievať ich deti a v ktorom muž môže načerpať energiu a  vnútornú silu k tomu, aby dokázal vytvárať a zabezpečovať tú vonkajšiu ochranu svojej rodiny.
Tým, že sa tieto úlohy premiešali a že sa stratilo z ľudskej spoločnosti toto základné poznanie o poslaní a úlohe muža a ženy na Matke Zemi a že si muži a ženy tieto úlohy navzájom zamieňajú a  vymieňajú, ženy chcú v podstate od mužov, aby napĺňali aj ich poslanie a rovnako muži chcú od žien, aby naplnili aj ich poslanie, čím sa v ľudskej spoločnosti vytvoril chaos, zmätok, nepochopenie a neporozumenie medzi mužmi a ženami.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com