Očakávanie – 5.časť

Ak si ponechávate svoj Súcit, tak vtedy v tom Súcite viete tých druhých prijímať v tom ich konaní bez podmienok a  vtedy prestávate vytvárať akékoľvek očakávania.
To neprijatie, ktoré vytvorí tá manželka, potom  pomáha vytvárať to očakávanie, ako by sa mal chovať a konať jej manžel a tým, že on to jej očakávanie nenaplní, vytvorí sa energia boja medzi nimi, pretože tá žena- manželka prestala byť v láske.
Prestala napĺňať svoju úlohu a poslanie, s ktorým sa ona na Matku Zem narodila.
Tým jej poslaním  je milovať a milovať bez podmienok.
A toto  je jej  ZODPOVEDNOSŤ.
Toto je uzatvorený kruh.
“ Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com