Očakávanie – 7.časť

Práve  toto je tá POKORA, že dokážete PRIJÍMAŤ všetky situácie, ktoré k vám do života prichádzajú, lebo ste si ich VY SAMI  pre seba v línii času svojho vlastného bytia vytvorili.
Keďže veľmi dlhý čas ste na Matke Zemi žili ako nevedomé bytosti, bez Poznania toho ako pôsobia Vesmírne zákony a ako sa ich zákonitosti prejavia ako dôsledok ich pôsobenia vo vašom živote, tak veľmi veľa vzorcov správania máte vytvorených v tej skrytej, nevedomej forme, ktoré však výrazným spôsobom ovplyvňujú  vaše životy a bytie tu a teraz.
Zmeniť tie nevedomé vzorce správania, môžete cez to vedomé Poznanie dôsledkov pôsobenia Vesmírnych zákonov a tým, že dokážete v zostať v POKORE . 
Avšak vždy keď BOJUJETE, preklopili ste sa do energie PÝCHY.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF