Očakávanie – 7.časť

Práve  toto je tá POKORA, že dokážete PRIJÍMAŤ všetky situácie, ktoré k vám do života prichádzajú, lebo ste si ich VY SAMI  pre seba v línii času svojho vlastného bytia vytvorili.
Keďže veľmi dlhý čas ste na Matke Zemi žili ako nevedomé bytosti, bez Poznania toho ako pôsobia Vesmírne zákony a ako sa ich zákonitosti prejavia ako dôsledok ich pôsobenia vo vašom živote, tak veľmi veľa vzorcov správania máte vytvorených v tej skrytej, nevedomej forme, ktoré však výrazným spôsobom ovplyvňujú  vaše životy a bytie tu a teraz.
Zmeniť tie nevedomé vzorce správania, môžete cez to vedomé Poznanie dôsledkov pôsobenia Vesmírnych zákonov a tým, že dokážete v zostať v POKORE . 
Avšak vždy keď BOJUJETE, preklopili ste sa do energie PÝCHY.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm