Očakávanie a pocit viny – 2.časť

Tým, že v tej rodovej línií generačne umožnujete, aby sa slobodne rozhodovali všetky generácie, vraciate im späť ich ROVNOCENNOSŤ, ktorá spätne rozpúšťa ten zaužívaný model  hierarchie moci v rodine bez toho, že by sa v nej stratila ÚCTA.
Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ vám ako svoj dar tú ÚCTU prináša.
Keď je v rodine NEROVNOCENNOSŤ, tak sa z nej ÚCTA ako taká stratí, pretože sa nahrádza poslušnosťou a to je energeticky veľmi veľký rozdiel.
ÚCTA prirodzene prýšti zo srdca ľudskej bytosti a ÚCTA je kvalita LÁSKY.
Poslušnosť je spojená s povinnosťou, s napĺňaním očakávaní, s trestom a s pocitom viny.
Keď dokážete navrátiť v svojich rodinách späť tú ROVNOCENNOSŤ v rámci všetkých generácií v tej hlbokej ÚCTE, tak vtedy dokážete vrátiť tú ROVNOCENNOSŤ späť aj do vašej ľudskej spoločnosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com