Očakávanie a pocit viny – 3.časť

V minulosti sa častokrát dialo, že nielen nebolo dovolené, aby to dieťa bolo zrodené z LÁSKY dvoch milujúcich bytostí, pretože tí partneri sa vôbec nemali radi a zobrali sa na základe  rozhodnutia a vôle svojich rodičov a to znamená, že v svojej poslušnosti napĺňali ich vôľu a očakávanie, ale potom aj v živote novonarodenej ľudskej bytosti častokrát nebolo dovolené,  aby tá matka mohla tomu dieťaťu svoju LÁSKU prejaviť.
Takto vychované deti nepoznali Lásku, lebo oni boli vychovávané v neláske a preto keď oni samé dospeli, tak v tej neláske znova konali. 
Toto je uzatvorený kruh, ktorým strach podporoval pôsobenie strachu na Matke Zemi práve cez nelásku,  ktorú v kolobehu života rodiny vedome vytváral.
„Pokračovanie celého textu v súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com