Očakávanie a pocit viny -5.časť

Práve tou VIEROU a tým, že prijmete tie Poznania a dokážete začať konať v súlade s energetickými rovinami, ktoré sú však rozdielne od hmotných rovín, tak to, čo nevidíte vám vaša VIERA ako ten dôsledok potom v tej hmote zvedomí.
Vaša VIERA, vám umožní potom to, aby ste to videli, pretože sa to  stane realitou a súčasťou vášho života.
Tu ale potrebuje mať okrem VIERY aj TRPEZLIVOSŤ, pretože to, čo sa udeje v energetickej rovine pomerne rýchlo a za krátky čas, tak kým sa to ako ten dôsledok prenesie do tej hmoty, ktorý vy môžete reálne tými fyzickými očami ako ľudská bytosť vidieť a ktorý môžete aj prežívať, tak to trvá oveľa dlhší čas.
Čiže tými energiami a v svojich myšlienkach to viete vytvoriť hneď, ale v tej hmote si na to musíte počkať.
Toto vám umožňuje práve vaša VIERA, že sa tak stane.
A tiež aj to, že tomu procesu aj samým sebe budete Dôverovať. Toto je tiež uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com