ODMIETNUTIE – 3.časť

Energetický dôsledok ODMIETNUTIA je ZATRPKNUTOSŤ.
V takomto prípade  je dôležité, nezotrvávať v tom hneve, ale otvoriť sa láske a súcitu, ktorý vám potom dovolí a umožní tú vzájomnú komunikáciu.
Keď však ktorákoľvek z tých ľudských bytostí zostane v pozícií obete, alebo v hneve a neodpustení, tak k tej vzájomnej  komunikácii nepríde. 
A môže sa potom aj jedna z tých ľudských bytostí  snažiť opätovne nadviazať tú  spoločnú komunikáciu, ale to odcudzenie stále pretrváva.
Cesta LÁSKY  je rozpustiť to všetko v SÚCITNOM ODPUSTENÍ a umožniť znovu nájsť si tú cestu k sebe späť a to znamená nezostávať v energiách hnevu, aby človek nezatrpkol.
Každá ľudská bytosť chybuje.
Máte právo chybovať a mýliť sa, ale je potrebné mať v srdci SÚCIT, aby ste dokázali ODPÚŠŤAŤ sami sebe aj tým druhým.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com