Pomstychtivosť – 3.časť

Tým, že vibrácia pomstychtivosti je tak veľmi nízka frekvencia, ktorá spaľuje celé vaše vnútro a ktorá vám doslova zoberie radosť zo života, je na tej druhej strane jej protipólom práve NÁDEJ, ktorá má veľmi vysokú vibráciu, aby v tých navzájom opačných polohách dokázala vibrácia NÁDEJE neutralizovať vibráciu pomstychtivosti a všetky tie dôsledky, ktoré práve energia a vibrácia pomstychtivosti vo vás vytvorí.
Práve vibrácia NÁDEJE, vás prostredníctvom Viery  a Dôvery vráti naspäť do života. NÁDEJ cez Vieru a Dôveru vám opäť pomôže vzklíčiť Lásku vo vašom živote, aby sa vám vrátil do života Súcit a cez následné Odpustenie sa vám vráti späť aj  Radosť zo Života, pretože to je to, čo vám tá pomstychtivosť zobrala.
To je uzatvorený kruh a takto pomstychtivosť funguje.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com