Pomstychtivosť -4.časť

Ak dokážete prijať a uvedomiť si Poznanie, ktoré vám dáva vaša  NÁDEJ,  že každá ľudská bytosť,  ktorá sa na Matku Zem narodí, tak sem prichádza s cieľom, aby prežívala Lásku, Radosť a Šťastie a v svojej podstate je dobrá,  lebo je to NÁDEJ, že každý človek je dobrý a každý má v sebe Lásku a Dobro, tak vám práve toto uvedomenie pomôže ten plameň pomstychtivosti uhasiť a  vy sami sa prestanete mstiť.
A je to práve  NÁDEJ ŽIVOTA, ktorá to celé zastavila.
LÁSKA ako taká, je energia podporujúca život a rozvíja ho v tej spolupráci, v rovnocennosti, v empatii, vo vzájomnom rešpekte, láskavosti a úcte a toto všetko pomáha ľudskej bytosti uvedomovať si jej spojitosť s tými ostatnými a to potom vytvára JEDNOTU  v ľudskej spoločnosti.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF