Pomstychtivosť – 5.časť

Aby ste dokázali vidieť objektívnu pravdu, potrebujete byť v svojom strede.
Ak je ľudská bytosť akýmkoľvek spôsobom vychýlená zo svojho stredu a to do ktorejkoľvek strany, nedokážete objektívnu pravdu vidieť a vtedy je pre ňu objektívnou pravdou jej osobná pravda, ktorú však prefiltrovala cez svoj vlastný uhol pohľadu a skúsenosti, ktoré prežila.
Preto si uvedomte, že pokiaľ nie ste v strede, nedokážete vidieť objektívnu pravdu.
Ak bol akýkoľvek akt pomsty vykonaný, tak bolesť,  ktorá toho druhého  človeka zasiahla, ho preklopila do pozície obete a práve  pýcha obete mu to potom nedovolila vidieť.
Tu je dobré, ak si uvedomíte, že to je vedomá spolupráca hláv pýchy, lebo na jednej strane máte pýchu ľudskej bytosti, ktorá sa mstila z tej svojej pozície obete, ale práve tou pomstou dokázala vytvoriť pýchu obete aj v tých ostatných ľudských bytostiach, ktorým sa pomstila.
Teraz si uvedomte silu pýchy obete, lebo ona rodí a znásobuje samú seba a  preto ju tak ťažko rozoznávate a ona potom strháva do svojej moci stále viac a viac ľudských bytostí a tým, že ich zaslepí, oni vôbec nedokážu vidieť objektívne pravdu toho, čo sa naozaj a v skutočnosti deje.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com