Pomstychtivosť -6.časť

Pýcha vám cez tú pomstu a pomstychtivosť zoberie z vášho života Radosť, Šťastie, Vďačnosť, samozrejme aj Lásku, Vieru, Dôveru, a nakoniec vám zoberie aj Nádej.
Napriek tomu, že celý svoj život ste sa mstili a to komukoľvek a v akejkoľvek forme a to každému kto sa proti vám postavil, vy zomierate plný zášte a zatrpknutosti voči životu a ešte si  v svojej pýche myslíte, že tým ostatným ľudským bytostiam to nikdy neodpustíte.
Avšak vy to všetko potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a nie tým druhým ľuďom.
Táto hra sa vám opakuje zo života do života dovtedy, kým pochopíte, že to všetko potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE. Až keď toto pochopenie prijmete, vtedy sa ten kruh uzatvorí a cez to pochopenie a následné ODPUSTENIE sebe samým, ho dokážete rozpustiť.
ODPUSTENIE sebe samým v tom hlbokom pochopení a pokore rozpustí ten horiaci kruh, ktorý ste od tej pýchy prijali na svoju vlastnú ochranu a vtedy môžete ten priestor opustiť ako slobodná ľudská bytosť, pretože cez to ODPUSTENIE ste si vrátili SLOBODU.
Takto ste sa spojili so svojou dušou a ste s ňou v súlade.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF