Pomstychtivosť – 7.časť

Chamtivosť, pomstychtivosť a neprajnosť sú veľmi nízke vibrácie, ktoré vás ako ľudskú bytosť odvádzajú od vašej duše  a vy prestávate so svojou dušou súznieť.
Ten vibračný rozdiel je nesmierne veľký a preto sa častokrát stane, že keď ľudská bytosť v sebe tieto emócie chamtivosti, pomstychtivosti a neprajnosti vytvorí a uvedomte si, že stačí, keď ich vytvorí len vo forme myšlienok, nemusia to byť reálne urobené skutky, ale stačí, aby tie energie boli len v rovine myšlienok, tak práve niektorým z vážnych ochorení  vášho tela vás vaša duša zastaví, aby odviedla vašu pozornosť od vašich myšlienok iným smerom.
Takto vám vaša duša  dala čas a priestor k tomu, aby ste mohli  prehodnotiť váš spôsob myslenia, rozhodovania, konania, svojho života a smer,  ktorým v živote kráčate.
Tým vám vaša duša dáva šancu a priestor k tomu, aby ste sa mohli vrátiť k LÁSKE  a sami k sebe, aby ste ako ľudská bytosť zostali so svojou dušou v LÁSKE spojený.
Mnohým z vás sa to podarí a mnohým zase nie.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com