Beznádej – 5.časť

Práve preto, že CHAMTIVOSŤ vo vás vytvára PRIPÚTANOSŤ , postavili ste to, k čomu ste pripútaný nad ŽIVOT a preto sa toho „NIEČOHO“ nedokážete vzdať a vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vytvoríte energiu boja, pretože neprijímate, že ona chce to „ NIEČO“, čo vy vlastníte.
Čím je väčší váš odpor voči tomu, čo chce tá druhá ľudská bytosť a aké má na vás požiadavky,  tým je väčšia pýcha,  s ktorou tá druhá ľudská bytosť  vo vzťahu k vám začne konať.
Jej pýcha prijme energiu boja ako svoju potravu a pretransformuje ju do energie pýchy, ktorá sa v tej ľudskej bytosti znásobí a ona je potom ešte viac presvedčená o svojej vlastnej pravde a tak znásobí svoje chcenie a chce práve to čo máte vy a nevidí pritom, že posilňuje energiu chamtivosti.
Ale rovnako ju posilňuje aj tá ľudská bytosť, ktorá sa nechce vzdať toho čo vlastní,  práve energiou pripútanosti.
A hoci to nevidia obidve ľudské bytosti posilňujú energiu chamtivosti –  jedna tým svojim chcením a druhá svojou  pripútanosťou, že sa toho „ niečoho“ nechce vzdať. Obidve konajú v pýche, kde na jednej strane je tá pýcha prejavená a na druhej je skrytá.
Práve energia pýchy tú energiu boja medzi nimi posilňuje a zároveň ju prijíma  a tak PÝCHA rastie na obidvoch stranách, lebo každá z tých ľudských bytostí je presvedčená o svojej vlastnej pravde.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF