Beznádej – 6.časť

Keďže platí, že všetko so všetkým súvisí, tak práve preto situácie, ktoré vy sami v tom konkrétnom živote vnímate, častokrát majú úplne odlišnú energetickú podstatu od toho, ako vy sami vnímate fyzickým zrakom tú konkrétnu situáciu v živote, ktorá sa vám deje.
Je to tak preto, že tam prichádza k energetickému vyrovnaniu medzi ľudskými bytosťami, ktoré vy sami však nemáte zvedomené.
Keď v svojom živote dovolíte a to z akéhokoľvek dôvodu aby vás strach začal manipulovať, prostredníctvom prvotnej manipulácie strachu,  to znamená, že začnete tie druhé ľudské bytosti kritizovať, porovnávať, hodnotiť súdiť, posudzovať a odsudzovať, strácate SÚCIT a LÁSKU zo svojich sŕdc, nedokážete mať empatiu, toleranciu ani pochopenie voči tým druhým a ani neviete ako, prestali ste byť v POKORE a energeticky ste sa ocitli v pýche.
A vtedy nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu v tej konkrétnej situácii a  ani to, čo sa naozaj a  v skutočnosti deje, pretože tie energetické toky medzi vami prúdia úplne odlišným spôsobom, ako vy svojimi fyzickými očami tú situáciu  vnímate a vidíte.
Preto v svojej pýche odsúdite tie druhé ľudské bytosti, pretože ich vo vzťahu k sebe samým neprijímate ako rovnocenné bytosti.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com