Beznádej – 7.časť

Ľudské bytosti prestali  vidieť SPRAVODLIVOSŤ, vzdali sa svojej múdrosti a ten falošný svet, ktorý táto mimozemská civilizácia vytvorila, začali postupne považovať za svoj skutočný svet. 
Uvedomte si teraz, že práve cez reťazenie manipulácií, kedy nevidíte tú podstatu, prečo k tomu „niečomu“ dochádza, ste najhlbšie a najviac zraňovaní.
Je to dômyselne vymyslená reťaz mnohých manipulácií, k tomu, aby ste boli hlboko zranení bolesťou, ktorú vám spôsobia  vaši blízki, priatelia, rodina a najmä vaše deti.
Táto nesmierna bolesť a následný smútok, zatrpknutie, neodpustenie, vám zatvoria vaše srdcia a vaše srdcia zhasnú a prestanú vyžarovať svetlo, ktoré žiari, lebo prestane do nich vstupovať Láska.
Až nakoniec, tie ľudské bytosti, ktoré sa odmietli podrobiť a prispôsobiť tomuto novému spôsobu života, ktorý táto mimozemská civilizácia priniesla a zaviedla, sa rozhodli odísť preč dobrovoľne, alebo boli zo svojich domovov a vlasti vyhnané.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com